+

Hera Madencilik

Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin çeşitli nedenlerle kullanmak adına türlü zorluklarla üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de ise bu sayı 60 civarında görülmektedir. Başta endüstride olmak üzere evlerimizdeki süslemelere kadar uzanan bir serüvenin ilk noktası olan maden sahası, çeşitli iş makinelerinin mutlak suretle yer aldığı bir noktadır. Hera Madencilik; mermer, granit ve diğer kaplama malzemelerinin, maden sahasındaki üretiminde kullanılacak olan iş makineleri ve ekipmanlarının tedariki, ihracat ve ithalatı alanında hizmetler sağlamaktadır. Hera Madencilik; zorlu çalışma koşullarına ayak uydurabilecek çalışma ekipmanlarının tedarikinde kaliteyi, sağlamlığı ve teknolojik açıdan güncelliği esas almaktadır. Günümüzde en kıymetli şeyin zaman olduğu düşünülürse, teknolojik olanın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Hera Madencilik’ in, madencilik alanında göstermiş olduğu faaliyetler, HERA GRUP bünyesinde yer alan Hera İnşaat’ın proje ortaklarının, yapı işlerinde kullandıkları mermer, granit ve diğer kaplama işlerini “proje” bazlı olarak yürütmektedir.